ชื่อ - นามสกุล :พันเอก เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล
ตำแหน่ง :รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ (๑)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บังคับบัญชา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่