หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin15
อ่าน : 466
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ตามที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกลาคม ๒๕๖๒ นั้น วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า (๓๙.๑๒.๑๗.๐๐) จำนวน ๑ ชุดฃ
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อาร์.เอส.เค.เรสคิว อีควิปเม้นท์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท